Xem thêm

MU VIỆT NAM SEASON 6 RA MẮT MÁY CHỦ THẦN THOẠI

Cập nhật lúc 21-07 14:22 MU VIỆT NAM SEASON 6 SÂN CHƠI BỀN VỮNG Ra mắt máy chủ: THẦN THOẠI CAM KẾT SERVER BỀN VỮNG ITEM - NGỌC GIÁ TRỊ CAO KHÔNG TUỒ...

 

 

Chủng tộc - Chiến Binh

Chiến Binh

Suốt thời hoàng kim của mình, từng thế hệ Chiến Binh đã chiến đấu để bảo vệ cho những dân tộc của MU nhưng thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi.

Chiến Binh là hiện thân của sức mạnh và quyền lực.