Hướng dẫn

Hướng Dẫn Sự Kiện Loạn Chiến - Great Battle

  • Khi có thông báo sự kiện thì các bạn cần gặp NPC Great Battle tại Lorencia(134,137) - SV3 để đăng ký tham gia
  • Để tham gia sự kiện này thì bạn phải trên 350 level, có số Reset trên 10 lần.
  • Sự kiện yêu cầu tối thiểu có 4 người đăng ký tham gia
  • Sau Khi Đăng Ký Bạn sẽ di chuyển tới map Team Death Map khi đến giờ sự kiện

Các nhân vật sẽ PK giành TOP 1,2,3 người tiêu diệt nhiều nhất - Quy trình PK đơn lẻ, Sau khi di chuyển đến map sẽ bị xoá toàn bộ buff hiện tại đang có